Bouchardon: BOOMOLIE - BEUK 50 ML

€ 21,00
Artikelnummer: Referentie b00010

BEUK - Hêtre :

SERENITEIT - VERTROUWEN - ZELFVERTROUWEN

De beuk is een boom die haast nooit te kampen heeft met overwoekeringen of met parasieten, en in het bosgezicht van een beukenbos zal u nooit braamstruiken of wanordelijke ontwikkelingen zien. Hij bezit deze kwaliteit die hem toelaat niet alleen indringers af te weren, maar vooral om hen te beletten zich in zijn omgeving te ontplooien of hem te komen verstoren.
We kunnen deze kwaliteit samenvatten als : zekerheid, rust, bewustzijn van eigen kracht.

Het gebruik van deze olie zal ons toelaten deze kwaliteit in ons te ontwikkelen die nuttig kan zijn in gevallen van twijfel, zwakheid, gebrek aan zelfvertrouwen.... We kennen de fysieke karakteristieken die door dit soort problemen opgewekt worden : knikkende knieën, angstgevoel 'in de buik', dichtgeknepen keel...een soort leegte ter hoogte van de buik, zwakte in de lenden, omdat men zich te weinig bewust is van zijn eigen levenskracht.

Deze olie helpt ons de twijfel te verdrijven, waardoor we anders door onzuiverheden zouden overspoeld worden, onder de gedaante van storende gedachtepatronen en emoties.

De olie van de beuk helpt :

Bij lichamelijke uitingen van angst en zwakte, die we ervaren als problemen in de buik, blokkade op de keel of zwakte in de lenden.
Bij zwakke weerstand.
Om moeilijkheden te overstijgen, ontstaan door angst, twijfel of gebrek aan zelfvertrouwen.
Bij identiteitsproblemen (bvb. bij examens), schuchterheid.