Bouchardon: ELEXIR - DEN

€ 21,00
Artikelnummer: Referentie boe007

DEN elixer - Voir clair en soi :

HELDER ZIEN :

om in ons hart de werkelijkheid over onszelf en het goddelijke in alles te zien.


Met de spar leerden we meer ontspannen te zijn, en een grotere ontvankelijkheid voor onszelf te ontwikkelen. Daardoor is onze innerlijke onrust gekalmeerd, zijn we klaar om een duidelijker zicht te krijgen op onszelf en op ons leven, en bepaalde vooroordelen over onszelf los te laten.
Met de Den kunnen we nu leren om zowel onszelf als de situaties waarin we betrokken zijn, objectief te observeren.
De helderheid vabn de Den kan ons dan helpen om minder te oordelen en een helderder kijk te ontwikkelen in een situatie. De Den helpt ons ook om niet alles op de buitenwereld te projekteren of af te schuiven, maar om ons eigen aandeel te zien en te erkennen. We leren zien dat, in een conflict of in een situatie, we zelf een deel van de verantwoordelijkheid dragen. We leren kijken zonder te oordelen, en zo kunnen we tot het besef komen dat ons oordeel ontstaat vanuit onze emotioneel geladen interpretatie of onze schaduwkant. De helderheid van de Den zal ons ook helpen om niet vast te blijven zitten in sombere ideeën over onszelf, of in een negatief oordeel over onszelf, en om zo onze energie terug te vinden.

Als we onze moeilijkheden projecteren op anderen, of als we oordelen, dan kan :

  • de olie van de Den ons helpen met haar helderheid en energie, en
  • het elixer van de Den ons leren om in alles een helderder kijk te ontwikkelen en niet te oordelen.